[EN]   
Apie Taisyklės ir nuostatai Metodinė informacija Parašo įrankiai D. U. K. Kontaktai

Parašo įrankiai

Norint naudoti asmens tapatybės kortelę (valstybės tarnautojo pažymėjimą, vidaus tarnybos sistemos pareigūno tarnybinį pažymėjimą) elektroninių dokumentų pasirašymui elektroniniu parašu, visų pirma, reikia įsigyti kortelių skaitytuvą. Kortelių skaitytuvais prekiauja elektronikos parduotuvės, įskaitant internetines parduotuves.

Kadangi tiek asmens tapatybės kortelė, tiek kortelių skaitytuvas yra elektroniniai įrenginiai, pasirašančio asmens kompiuteryje būtina įdiegti šių įrenginių veikimą palaikančią programinę įrangą, kurios parsisiuntimo nuorodos yra pateikiamos toliau. Ką ir kaip reikia daryti, yra detaliai aprašyta skyriuje „Metodinė informacija” pateikiamose instrukcijose.

Asmens tapatybės kortelės kontaktinės elektroninės laikmenos tvarkyklė

Jeigu asmens tapatybės kortelė yra pagaminta po 2021 m. rugpjūčio 12 dienos, pasirašančiojo asmens kompiuteryje reikia įdiegti programinę įrangą, kurią galima parsisiųsti iš čia:

Seniau pagamintų asmens tapatybės kortelių atveju (taip pat valstybės tarnautojo pažymėjimo ar vidaus tarnybos sistemos pareigūno tarnybinio pažymėjimo atveju) pasirašančiojo asmens kompiuteryje reikia įdiegti programinę įrangą, kurią galima parsisiųsti iš čia:

Sertifikavimo tarnybų sertifikatai

Sertifikavimo tarnybų sertifikatai (toliau – pagalbiniai sertifikatai) yra duomenų rinkmenos, reikalingos tikrinant elektroniniu parašu pasirašytą dokumentą ir skirtos pasirašiusio asmens sertifikato patikimumui nustatyti. Parašo tikrintojo kompiuteryje pagalbiniai sertifikatai turi būti įdiegti tik tada, kai elektroninio parašo tikrinimui yra naudojamos programinės priemonės, kurios remiasi parašo tikrintojo kompiuteryje įdiegtais pagalbiniais sertifikatais. Jeigu elektroninis parašas tikrinamas įkeliant pasirašytą dokumentą į parašo tikrinimo paslaugas teikiančias interneto svetaines, diegti pagalbinių sertifikatų parašo tikrintojo kompiuteryje nereikia.

Elektroninių parašų, sukurtų naudojant asmens tapatybės kortelę (valstybės tarnautojo pažymėjimą, vidaus tarnybos sistemos pareigūno tarnybinį pažymėjimą), patikimumui nustatyti yra naudojami šie pagalbiniai sertifikatai:

Negaliojančių sertifikatų sąrašai

Elektroniniai parašai, sukurti pasibaigus juos tvirtinančio sertifikato galiojimo laikui ar anksčiau šio laiko paskelbus parašą tvirtinantį sertifikatą negaliojančiu, laikomi negaliojančiais. Asmens dokumentų išrašymo centro prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos asmenims sudarytų sertifikatų galiojimo statusas gali ir turi būti tikrinamas naudojant užklausų sistemą, veikiančią OCSP pagrindu. Šakninės sertifikavimo tarnybos darbinėms sertifikavimo tarnyboms išduotų sertifikatų galiojimo statusas gali būti tikrinamas naudojant užklausų sistemą arba šį negaliojančių sertifikatų sąrašą.

Negaliojančių sertifikatų sąrašai yra tikrinami tomis pačiomis programinėmis priemonėmis, kurios naudojamos elektroninių dokumentų elektroninių parašų tikrinimui.